MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
nemoci centrálního nervového systému
English Heading
Central Nervous System Diseases
See
centrální nervový systém - nemoci
nemoci CNS
nemoci centrální nervové soustavy
onemocnění CNS
onemocnění centrálního nervového systému
See
Central Nervous System Disease [T000997560]
CNS Disease [T000997561]
Central Nervous System Disorder [T000997562]
CNS Diseases [T007269]
Central Nervous System Disorders [T366743]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Nemoci jakékoli složky mozku (mozkových hemisfér, mezimozku, mozkového kmenu a mozečku) nebo míchy.
Scope Note
Diseases of any component of the brain (including the cerebral hemispheres, diencephalon, brain stem, and cerebellum) or the spinal cord.
Annotation
general or unspecified; prefer specifics
Record number
D002493
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format