MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
Hisův svazek
English Heading
Bundle of His
See
Kentův-Hisův svazek
truncus fasciculi atrioventricularis
přední svazek
fasciculus anterior
zadní svazek
fasciculus posterior
See
Atrioventricular Bundle [T005773]
Right Bundle Branch of His [T681760]
Left Bundle Branch of His [T681761]
Anterior Fascicle [T681762]
Posterior Fascicle [T681763]
Kent-His Bundle [T768043]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Hisův svazek je součást převodního systému srdečního, která převádí vzruch ze síní na komory. Je tvořen svazkem specializovaných buněk srdeční svaloviny, přizpůsobených šíření elektrického vzruchu. Navazuje na atrioventrikulární uzel a prochází vazivovou přepážkou oddělující elektricky síně od komor (přes trigonum fibrosum dextrum). V mezikomorové přepážce se větví na pravé a levé Tawarovo raménko, kterými se vzruch rozvádí dále na svalovinu srdečních komor. (upraveno podle Wikipedie 2019 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
Small band of specialized CARDIAC MUSCLE fibers that originates in the ATRIOVENTRICULAR NODE and extends into the membranous part of the interventricular septum. The bundle of His, consisting of the left and the right bundle branches, conducts the electrical impulses to the HEART VENTRICLES in generation of MYOCARDIAL CONTRACTION.
Other Concepts
History note
91(75); was see under HEART CONDUCTION SYSTEM 1975-90
Online Note
search HEART CONDUCTION SYSTEM 1966-74
Public Note
91; was see under HEART CONDUCTION SYSTEM 1975-90
Record number
D002036
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format