MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
mapování mozku
English Heading
Brain Mapping
See
mozek - mapování
See
Brain Electrical Activity Mapping [T005500]
Topographic Brain Mapping [T005502]
Functional Cerebral Localization [T772197]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Zobrazovací techniky, které se spolu se strukturami mozku používají k lokalizaci oblastí mozkových funkcí nebo fyziologické aktivity.
Scope Note
Imaging techniques used to colocalize sites of brain functions or physiological activity with brain structures.
Other Concepts
Annotation
coordinate with specific part of brain/ physiol
History note
68(64)
Public Note
68
Record number
D001931
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree

Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format