MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
mozek
English Heading
Brain
See
encephalon
See
Encephalon [T400923]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Mozek je část centrálního nervového systému uložená v lebeční dutině, která jej ochraňuje před zraněním. Anatomicky se mozek skládá z několika částí, které vznikly v embryogenezi z neurální trubice. Embryonální mozek se skládá ze tří hlavních částí: prosencephalon (přední mozek), mesencephalon (střední mozek) a rhombencephalon (zadní mozek). Vyvinutý mozek obsahuje telencephalon (koncový mozek, mozkové hemisféry), diencephalon, mozkový kmen (prodloužená mícha + Varolův most+ mesencephalon) a mozeček (cerebellum). (upraveno podle Wikiskripta 2019 http://www.wikiskripta.eu/)
Scope Note
The part of CENTRAL NERVOUS SYSTEM that is contained within the skull (CRANIUM). Arising from the NEURAL TUBE, the embryonic brain is comprised of three major parts including PROSENCEPHALON (the forebrain); MESENCEPHALON (the midbrain); and RHOMBENCEPHALON (the hindbrain). The developed brain consists of CEREBRUM; CEREBELLUM; and other structures in the BRAIN STEM.
Annotation
general; /blood supply: consider also CEREBROVASCULAR CIRCULATION; CEREBRAL ARTERIES; CEREBRAL VEINS; CRANIAL SINUSES; /cytol: do not routinely convert to NEURONS; /surg: consider specific neurosurgical procedures in Category E4; inflammation = ENCEPHALITIS & its specifics; infarct = CEREBRAL INFARCTION; malacia = ENCEPHALOMALACIA; brain-isolated, encéphale isolé, cerveau isolé: index DECEREBRATE STATE
Consider Also
consider also terms at CEREBR- and ENCEPHAL-
History note
/enzymology was BRAIN ENZYMOLOGY 1964-65; /physiology was BRAIN PHYSIOLOGY 1965; BRAIN ELECTROPHYSIOLOGY was heading 1964-65
Public Note
/enzymology was BRAIN ENZYMOLOGY 1964-65; /physiology was BRAIN PHYSIOLOGY 1965; BRAIN ELECTROPHYSIOLOGY was heading 1964-65
Record number
D001921
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format