MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
duševní poruchy
English Heading
Mental Disorders
See
duševní nemoci
mentální poruchy
psychické poruchy
duševní choroby
nemoci duševní
psychiatrická diagnóza
See
Mental Disorders, Severe [T000880681]
Psychiatric Disorders [T000956613]
Psychiatric Diseases [T000956614]
Psychiatric Illness [T000956615]
Mental Illness [T000997526]
Behavior Disorders [T004426]
Diagnosis, Psychiatric [T004428]
Psychiatric Diagnosis [T004429]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Psychiatrická onemocnění, která se projevují zhroucením se v adaptačním procesu. Primárně se projevují abnormalitami myšlenek, pocitů a chování, které způsobují buď tíseň nebo zhoršené fungování jedince. Jedná se o onemocnění postihující vyšší nervovou činnost, která nejsou podložena makroskopickým strukturálním poškozením mozku. (cit. Velký lékařský slovník online, 2014 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Other Concepts
Record number
D001523
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format