MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
arteterapie
English Heading
Art Therapy
See
terapie uměním
See
Therapy, Art [T003473]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Použití umění (výtvarného umění, malování, modelování aj.) jako podpůrné terapie při léčení neurologických a psychických poruch nebo poruch chování.
Scope Note
The use of art as an adjunctive therapy in the treatment of neurological, mental, or behavioral disorders.
History note
74
Public Note
74
Record number
D001155
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree

MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format