MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
úzkost
English Heading
Anxiety
See
anxieta
hypervigilance
nadměrná ostražitost
See
Social Anxiety [T000912102]
Angst [T001080702]
Anxiousness [T001080705]
Nervousness [T003093]
Hypervigilance [T787406]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena fyzickými příznaky jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi a zkrácené dýchání. Intenzita nedosahuje úrovně jako u úzkostné poruchy.
Scope Note
Feelings or emotions of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.
Other Concepts
Annotation
human & animal; differentiate from ANXIETY DISORDERS, a psychiatric diagnosis
Record number
D001007
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format