MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
asociální osobnost
English Heading
Antisocial Personality Disorder
See
psychopatická osobnost
sociopatie
antisociální poruchy osobnosti
See
Antisocial Behavior [T001005596]
Antisocial Personality [T003037]
Personality Disorder, Antisocial [T003038]
Psychopathic Personality [T003040]
Sociopathic Personality [T003041]
Dyssocial Behavior [T003042]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Porucha osobnosti vyznačující se nedostatkem citu, chladem a lhostejností vůči společenským normám, které vyúsťují v často bezohledné asociální chování. S touto poruchou je spojená malá ovlivnitelnost trestem, nízká schopnost poučit se ze zkušenosti, sklon k agresi, nízká tolerance k zátěži, chybění lítosti, impulzivita aj. V etiopatogenezi se uplatňují genetické i psychosociální faktory. Poruchy chování jsou patrné již od dětství, zejm. od puberty. Tato porucha se výrazně častěji vyskytuje u trestaných osob, s věkem má tendenci se mírnit. Léčba je považována za svízelnou, uplatňují se psychoterapeutické metody, důležitá je prevence u problémových jedinců již v období dospívání. (cit. Velký lékařský slovník online, 2014 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
A personality disorder whose essential feature is a pervasive pattern of disregard for, and violation of, the rights of others that begins in childhood or early adolescence and continues into adulthood. The individual must be at least age 18 and must have a history of some symptoms of CONDUCT DISORDER before age 15. (From DSM-IV, 1994)
Other Concepts
History note
81; was ANTISOCIAL PERSONALITY 1976-80, was ANTISOCIAL PERSONALITY see under SOCIOPATHIC PERSONALITY 1969-75; SOCIOPATHIC PERSONALITY was heading 1963-75
Online Note
use ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDER to search ANTISOCIAL PERSONALITY 1976-80 & SOCIOPATHIC PERSONALITY 1966-75
Public Note
81; was ANTISOCIAL PERSONALITY 1976-80, was SOCIOPATHIC PERSONALITY 1963-75
Record number
D000987
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format