MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
zvířata
English Heading
Animals
See
Animalia
živočichové
mnohobuněční
Metazoa
See
Animal [T002424]
Animalia [T520542]
Metazoa [T716360]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Jednobuněčné nebo mnohobuněčné heterotrofní organismy, které mají smyslové vnímání a schopnost volního pohybu. Ve starším modelu pěti živočišných říší byla Animalia jednou z těchto říší. V novém modelu tří domén představují Animalia jednu z mnoha skupin domény EUKARYOTA.
Scope Note
Unicellular or multicellular, heterotrophic organisms, that have sensation and the power of voluntary movement. Under the older five kingdom paradigm, Animalia was one of the kingdoms. Under the modern three domain model, Animalia represents one of the many groups in the domain EUKARYOTA.
Other Concepts
Annotation
NIM as check tag; Manual 18.7+; relation to /vet: Manual 19.8.81
History note
2004 (1974); was check tag only (not a descriptor) 1974-2003
Public Note
2004
Record number
D000818
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format