MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
anestezie a analgezie
English Heading
Anesthesia and Analgesia
See
anestézie a analgézie
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Lékařské metody vedoucí buď ke zmírnění bolesti způsobené určitým stavem nebo k odstranění pocitu bolesti během operace či jiného lékařského zákroku.
Scope Note
Medical methods of either relieving pain caused by a particular condition or removing the sensation of pain during a surgery or other medical procedure.
Annotation
used for searching; INDEXER: Do not use; CATALOGER: Do not use
History note
98; use explode 1971-97
Record number
D000760
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format