MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
aminokyseliny
English Heading
Amino Acids
See
pyridinolin
See
Amino Acid [T000996171]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Organická sloučenina (karboxylová kyselina) obsahující uhlík, vodík, kyslík a dusík – aminoskupinu (ev. síru). Existuje 20 základních alfa-aminokyselin, které v četných kombinacích tvoří základ proteinů a peptidů, v nichž jsou spojeny peptidovou vazbou. Z a. se tvoří i další látky důležité pro činnost organismu (např. thyroxin, katecholaminy, melanin, histamin aj.). Popisován je rovněž přímý specifický farmakodynamický účinek a. vázaný na určité funkce (např. funkce glycinu a alaninu jako neurotransmiterů, prolinu na membránové napětí, serinu pro vývoj hippocampu). Dělí se na a. neesenciální(postradatelné), které si lidský organismus umí sám vyrobit, např. z cukrů nebo jednodušších látek, a na a. esenciální(nepostradatelné), u nichž je odkázán na jejich přívod z potravy, zejm. z živočišných bílkovin. (cit. Velký lékařský slovník online, 2018 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Organic compounds that generally contain an amino (-NH2) and a carboxyl (-COOH) group. Twenty alpha-amino acids are the subunits which are polymerized to form proteins.
Annotation
/urine permitted but consider also RENAL AMINOACIDURIAS
History note
/metabolism was AMINO ACID METABOLISM 1965; /metabolism was AMINO ACID METABOLISM see under PROTEIN METABOLISM 1963-64
Public Note
/metabolism was AMINO ACID METABOLISM 1965; /metabolism was AMINO ACID METABOLISM see under PROTEIN METABOLISM 1963-64
Record number
D000596
Persistent link
MeSH Tree

Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format