MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
věkové faktory
English Heading
Age Factors
See
Age Reporting [T001167]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Věk jako základní prvek nebo vliv přispívající k tvorbě výsledku. Může se vztahovat na příčinu nebo následek situace. Používá se s lidskými nebo zvířecími koncepty, ale měl by být odlišen od stárnutí, tj. fyziologického procesu a časových faktorů, které se týkají pouze plynutí času.
Scope Note
Age as a constituent element or influence contributing to the production of a result. It may be applicable to the cause or the effect of a circumstance. It is used with human or animal concepts but should be differentiated from AGING, a physiological process, and TIME FACTORS which refers only to the passage of time.
Other Concepts
Annotation
usually NIM; human & animal; do not confuse with AGE DISTRIBUTION or AGING
History note
68; AGE-SEX DISTRIBUTION was see AGE FACTORS 1990-92
Online Note
use AGE DISTRIBUTION and SEX DISTRIBUTION to search AGE-SEX DISTRIBUTION 1994 forward; use AGE FACTORS to search AGE-SEX DISTRIBUTION 1990-92
Public Note
68; AGE-SEX DISTRIBUTION was see AGE FACTORS 1990-92
Record number
D000367
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format