MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
akční potenciály
English Heading
Action Potentials
See
nervové impulsy
See
Spike Potentials [T000578]
Nerve Impulses [T662254]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Akční potenciál je ve fyziologii krátký okamžik, kdy se membránový potenciál buňky rychle zvýší a zase sníží. Tato změna se dále šíří jedním směrem. Akční potenciály se vyskytují u rostlinných buněk a u několika typů živočišných buněk, u takzvaných vzrušivých buněk. Mezi ně patří neurony, svalové buňky a endokrinní buňky. U neuronů hraje AP hlavní roli při mezibuněčné komunikaci. U ostatních druhů buněk je jeho funkcí stimulovat intracelulární pochody. Ve svalových buňkách je akční potenciál prvním krokem v řetězci událostí vedoucích ke stahu. V ß-buňkách slinivky podněcují sekreci inzulinu. Akční potenciály neuronů jsou známé také jako nervové impulzy. (upraveno podle Wikipedie 2020 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
Abrupt changes in the membrane potential that sweep along the CELL MEMBRANE of excitable cells in response to excitation stimuli.
Other Concepts
Annotation
do not confuse with SYNAPTIC POTENTIALS see SYNAPTIC TRANSMISSION
History note
68(67)
Public Note
68
Record number
D000200
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[DE] účinky léků
[GE] genetika
[IM] imunologie
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format