Display Documents Help
vše 47
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
rizikové faktory kardiovaskulárních chorob
English Heading
Heart Disease Risk Factors
See
Cardiovascular Risk Factors [T000999815]
Cardiovascular Risk [T000999816]
Residual Cardiovascular Risk [T000999817]
Cardiovascular Risk Score [T000999818]
Risk Factors for Cardiovascular Disease [T001005999]
Risk Factors for Heart Disease [T001006000]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Aspekty chování nebo životního stylu, expozice prostředí, dědičné předpoklady a vlastnosti, o nichž se zjistí, že souvisejí se srdečními chorobami.
Scope Note
Aspects of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, inherited conditions and characteristics, which are determined to be associated with HEART DISEASES.
Other Concepts
History note
2021
Public Note
2021
Record number
D000082742
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format