Display Documents Help
vše 29
metody 15
využití 1
trendy 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
tekutá biopsie
English Heading
Liquid Biopsy
See
fluidní biopsie
liquid biopsie
See
Liquid Biopsies [T000912440]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Získání materiálu z tělesných tekutin pro patologické vyšetření a analýzu. Získaný materiál obsahuje volné cirkulující nukleové kyseliny, mikropartikule, exozomy, nádorové cirkulující buňky a další cirkulující buňky a buněčné struktury.
Scope Note
Obtaining material for pathological examination and analysis, from bodily fluids. Material retrieved includes CELL-FREE NUCLEIC ACIDS; CELL-DERIVED MICROPARTICLES; EXOSOMES; CIRCULATING NEOPLASM CELLS; and other circulating cells and CELLULAR STRUCTURES.
Annotation
usually NIM with specific organ /pathol + disease /diag or /pathol
History note
2018
Public Note
2018
Record number
D000073890
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[AE] škodlivé účinky
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[MT] metody
[MO] mortalita
[NU] ošetřování
[PX] psychologie
[ST] normy
[TD] trendy
[VE] veterinární
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format