Display Documents Help
vše 8
metody 2
trendy 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
terapie zaměřená na emoce
English Heading
Emotion-Focused Therapy
See
na emoce zaměřená psychoterapie
na emoce zaměřená terapie
See
Emotionally Focused Therapy [T001080623]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Terapie, která se opírá o volné vyjadřování emocí podpořené koučováním, které zvyšuje uvědomění si emočních zážitků.
Scope Note
Intervention that relies on free expression of emotions with coaching to enhance awareness of emotional experiences.
History note
2017
Public Note
2017
Record number
D000071441
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[EC] ekonomika
[ED] výchova
[HI] dějiny
[IS] přístrojové vybavení
[LJ] zákonodárství a právo
[MT] metody
[OG] organizace a řízení
[ST] normy
[TD] trendy
[SN] statistika a číselné údaje
[ES] etika
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format