Display Documents Help
vše 25
klasifikace 2
účinky léků 1
fyziologie 1
MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
spánková hygiena
English Heading
Sleep Hygiene
See
dobré spánkové návyky
See
Good Sleep Habits [T000886347]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Zvyky a praktiky vedoucí k získání správného množství a kvality spánku. Zahrnuje také vlivy prostředí, které mohou ovlivnit spánek.
Scope Note
Habits and practices conducive to getting the right amount and quality of sleep, and include responding to environmental factors that may influence one's sleep.
History note
2017
Public Note
2017
Record number
D000070263
Persistent link
Allowable qualifiers (subheadings)
[CL] klasifikace
[DE] účinky léků
[PH] fyziologie
[RE] účinky záření
[ES] etika
MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format