MeSH Qualifier
Source: MeSH 2021 nedeskriptory
Main Heading
chemie
English Heading
chemistry
Abbreviation
CH
See
chemical structure [T061381]
chemical characterization [T061382]
chemical composition [T061383]
chemical content [T061384]
chemical properties [T061385]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Užij u chemikálií, biologických a nebiologických látek pro jejich složení, strukturu, charakteristiku a vlastnosti, také užij pro chemické složení nebo obsah orgánů, tkání, nádorů a tělesných tekutin. Nepatří sem chemická analýza, chemická syntéza a stanovení látek, zde užij podhesla \analýza\", \"chemická syntéza\" a \"izolace a purifikace.\""
Scope Note
Used with chemicals, biological, and non-biological substances for their composition, structure, characterization, and properties; also used for the chemical composition or content of organs, tissue, tumors, body fluids, organisms, and plants. Excludes chemical analysis and determination of substances for which "analysis" is used; excludes synthesis for which "chemical synthesis" is used; excludes isolation and purification of substances for which "isolation & purification" is used.
Other Concepts
Annotation
subhead only; includes "chemical structure", "chemical composition", "chemical properties" or "chemical characterization"; includes "chemical composition" or "chemical content" of organs & tissues, organisms & plants; not for chemical analysis or determination ( = /analysis) nor chemical synthesis or manufacture ( = /chemical synthesis) nor chemical isolation or purification ( = /isolation & purification); see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.15; DF: /chem or /CH
History note
91; used with Category A2-16, C4 & D 1991; A2-16, B1, B3-6, C4 & D 1992 forward
Online Note
search policy: Online Manual; use main heading/CH or CH (SH) or SUBS APPLY CH
Public Note
A2-17; B1,3-7; C4; D
Record number
Q000737
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format