Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla ; velká novela vyhlášky o rozpočtové skladbě ; obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí : redakční uzávěrka 1. 2. 2018
Date of issue
2018
Publisher
Ostrava : Sagit, 2018
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1251
Physical description
335 stran : tabulky ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-284-5 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2110
Record number
MED00194390
Persistent link
MESH descriptor
rozpočty (zákonodárství a právo)
financování vládou (ekonomika, zákonodárství a právo)
financování organizované (ekonomika, zákonodárství a právo)
vláda
místní státní správa
Česká republika
Genre
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2018. Zásadní změny doznala vyhláška o rozpočtové skladbě (120 změn a doplnění). Dále zde najdete zákon o rozpočtovém určení daní, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o podpoře regionálního rozvoje, vyhlášku o FKSP, vyhlášku o nákladech na závodní stravování a další předpisy. Všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně. Nakladatelská anotace
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) -- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě -- Vyhláška č. 133/2013 Sb., stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejích předkládání (přílohy zdarma na www.roz.sagit.cz) -- Vyhláška č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti -- Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) -- Nařízení vlády č. 157/2017 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí -- Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí -- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) -- Vyhláška č. 429/2017 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů -- INFORMACE pro příjemce výnosu daně z hazardních her -- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti -- Zákon č. 25/2017 Sb., osběru vybraných údaiů pr iběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí -- Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí -- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje -- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2