Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Pacienti se zvýšeným rizikem refluxního onemocnění / MUDr. Hradský Ondřej, Ph.D., MUDr. Bajerová Kateřina, Ph.D., Doc. MUDr. Bronský Jiří, Ph.D., MUDr. Cipra Adam, MUDr. El-Lababidi Nabil, MUDr. Jurovčík Michal, MUDr. Katra Rami, MUDr. Melek Jan, MUDr. Mocková Alice, Ph.D., Prof. MUDr. Pohunek Petr, CSc., MUDr. Schwarz Jan, MUDr. Turzíková Jarmila, MUDr. Vančíková Zuzana, CSc., MUDr. Vyhnánek Martin, MUDr. Vyhnánek Radim
Author
Hradský, Ondřej, 1980-
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Bajerová, Kateřina
Pediatrická klinika, LF MU a FN Brno, Brno

Bronský, Jiří, 1977-
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Cipra, Adam
Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

El-Lababidi, Nabil
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

Jurovčík, Michal
Klinika ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Katra, Rami
Klinika ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Melek, Jan
Dětská klinika, FN a LF UK, Hradec Králové

Mocková, Alice, 1961-
Neonatologické oddělení FN, Plzeň

Pohunek, Petr, 1956-
Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Schwarz, Jan
Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň

Turzíková, Jarmila, 1952-
Pediatrické oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Vančíková, Zuzana
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

Vyhnánek, Martin
Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha

Vyhnánek, Radim
Pediatrická klinika IPVZ, 1. LF UK a TN, Praha

Cited source
Československá pediatrie. 2016, roč. 71, č. 1, s. 36-38. ISSN: 0069-2328; 1805-4501 (elektronická verze).
Date of issue
2016
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 39 ; neváz. 731
Record number
bmc16006084
Persistent link
Clipboard
Further actions
Digital library