Cover & TOC
Document type
abstrakta
abstrakta
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: Narušení cirkadiánních rytmů u bipolární poruchy
AU: Praško, Ján, 1956- — Látalová, Klára, 1970- — Končelíková, Dana — Grambal, Aleš — Sumová, Alena, 1960- — Nováková, Marta — Illnerová, Helena, 1937- — Parkanová, Daniela
CI: Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 23-24. ISSN: 1211-7579; 1212-6845 (elektronická verze). Literatura
CI: Změny paradigmat biologické psychiatrie : Luhačovice 12.-15. června 2013. Praha : Tigis, 2013. 2013, roč. 17, Suppl. 2, s. 23-24. Literatura
LA: cze          RT: abstrakta
PT: abstrakt z konference
AB: Pacienti s bipolární poruchou mají vážně narušené cirkadiánní rytmy. Změny v cyklu spánek/bdění a struktuře spánku, denní profily tělesné teploty, kortizolu, thyrotropinu, prolaktinu, růstového hormonu, melatoninu a vylučování různých metabolitů v rnoči, jsou narušeny u osob s bipolární poruchou. Ukazuje se, že úprava těchto rytmů souvisí se zotavením pacienta. Léčba stabilizátory nálady může tyto denní rytmy obnovit. Stále je však nejasné, zda abnormality v cirkadiánních rytmech jsou příčinou bipolární poruchy, nebo jsou tato narušení jen druhotnou změnou odrážející narušení v jiných systémech. Nicméně výzkum cirkadiánních rytmů vedl k vytvoření nefarmakologická terapie bipolárních pacientů, která může pomoci při léčbě deprese nebo mánie. Tyto strategie, pojmenované jako chronoterapie, jsou založeny na kontrolovaných expozicích vůči podnětům prostředí, které synchronizují cirkadiánní rytmy. Tyto postupy prokázaly dobrou účinnost v léčbě epizod. Sem patří manipulace se spánkem (jako je částečná a celková spánková deprivace nebo fázový předstih spánku) a léčba světlem či léčba tmou.
IN: Číslo grantové zprávy: NT11474
SG: NLK: B 2070 ; neváz. 603 a
AN: bmc13031271      DT: 201310
Clipboard
Further actions
Digital library