Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: Toxoplazmóza v graviditě - otazníky z klinické praxe
AU: Geleneky, Markéta
CI: Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 2013, roč. 19, č. 2, s. 48-51. ISSN: 1211-264X. Literatura
LA: cze          RT: články
DE: dospělí ; ženské pohlaví ; nemoci plodu (diagnóza, prevence a kontrola) ; lidé ; těhotenství ; recidiva (prevence a kontrola) ; toxoplazmóza (diagnóza, farmakoterapie, etiologie) ; kongenitální toxoplazmóza (diagnóza, prevence a kontrola) ; parazitární komplikace těhotenství (diagnóza, farmakoterapie) ; novorozenecký screening (metody) ; antibiotická profylaxe (metody)
PT: kazuistiky
AB: Toxoplazmóza získaná v graviditě je závažným onemocněním, které může významně ovlivnit vývoj plodu a způsobit nevratné či terapeuticky málo ovlivnitelné poškození novorozence. Včasná a správná diagnostika nákazy u matky je podstatná pro určení prognózy onemocnění a následného diagnosticko-terapeutického postupu. Uvedená kazuistika v sobě slučuje několik faktorů, se kterými se v klinické praxi můžeme setkat a které nám mohou naše diagnostické rozvahy komplikovat. Jedním z nich je existence zřídka se vyskytujícího jevu reinfekce - jeho možný vliv na prenatální screening v těhotenství i jiné interpretace takového nálezu. Dalším problémem je pak vyhodnocení původu sonograficky verifikované fetopatie ve vztahu k toxoplazmové etiologii a volba dalšího postupu, který by měl v takové situaci následovat. Nakonec se text dotýká i výběru poporodních vyšetření, která by měla být volena tak, aby dostatečně přispěla k rozhodování o zahájení postnatální terapie novorozence.
SG: NLK: B 1913 ; neváz. 339 b
AN: bmc13028569      DT: 201309
Clipboard
Further actions