Cover & TOC
Document type
abstrakta
abstrakta
Document record
Source: BMČ - články

PRAŠKO, Ján. Fototerapie a její použití u psychických poruch: 48. česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník, 4.-8.1.2006. Abstrakt. Psychiatrie (Praha, Print), 2006, Roč. 10, Suppl. 1, s. 18-20. ISSN: 1211-7579.
Clipboard
Further actions