Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články

PRAŠKO, Ján — BAUDIŠ, Pavel — KLASCHKA, Jan, et al. Fototerapie v léčbě rekurentních unipolárních depresí. Předběžné výsledky dvojitě slepé studie. Porovnání s imipraminem a kombinací. Psychiatrie (Praha, Print), 1997, Roč. 1, č. 2, s. 65-69. ISSN: 1211-7579.
Clipboard
Further actions