Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Základy psychologie : (učební text pro prezenční i kombinovanou formu studia)
AU: Záškodná, Helena
PU: 1. vydání. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2021. 129 stran : ilustrace ; 30 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: osobnost ; psychologie ; lékařská psychologie ; sociální psychologie ; vývojová psychologie
PT: učebnice vysokých škol
AB: Vysokoškolská učebnice, která se zaměřuje na základy psychologie.
IN: ISBN: 978-80-7394-850-4
SG: NLK: K 95455
AN: MED00208049      DT: 211102
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
Medvik libraries 1