Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

PAULOVÁ, Hana. Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 154 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm. ISBN: 978-80-210-9858-9.
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 2
Medvik libraries 2