Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Biochemie pro nelékařské zdravotnické obory
AU: Paulová, Hana, 1958-
PU: 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 154 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: biochemie
PT: učebnice vysokých škol
AB: Vysokoškolská učebnice, která se zaměřuje na biochemii. Určeno studujícím nelékařských oborů.
IN: ISBN: 978-80-210-9858-9
SG: NLK: K 95454
AN: MED00208046      DT: 211102
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 2
Medvik libraries 2