Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Komunikace v pomáhajících profesích
AU: Dlabal, Martin, 1971-
PU: Vydání první. Praha : Portál, 2021. 135 stran : ilustrace ; 23 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: optimismus ; komunikace ; kooperační chování ; pomáhající chování ; rozhovory jako téma ; vztahy mezi zdravotnickým pracovníkem a pacientem ; sociální práce ; nelékařská zdravotnická povolání
PT: příručky ; populární práce
AB: Příručka, která se zaměřuje na vedení pozitivně laděného rozhovoru. Určeno odborníkům v pomáhajících profesích i široké veřejnosti.
IN: ISBN: 978-80-262-1806-7
SG: NLK: K 95423
AN: MED00207979      DT: 211021
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 2
Medvik libraries 2