Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Multioborová kooperace v případech dětí ohrožených domácím násilím
AU: Burianová, Veronika
PU: Praha : Centrum LOCIKA, z. ú., 2017. 35 stran.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: mladiství ; dítě ; poradenství ; krizové intervence ; sociální opora ; sociální péče ; domácí násilí (prevence a kontrola, psychologie)
PT: brožury
AB: Brožura pro odbornou veřejnost zabývající se otázkou domácího násilí, jeho vlivu na psychiku dětí atd. Věnuje se důležitosti vzájemné spolupráce jednotlivých institucí, které pomáhají rodinám ohroženým domácím násilím např. orgány sociálně-právní ochrany dětí, škol, pedagogů, psychologů, policie apod.
SG: NLK: online
LI: http://kramerius.medvik.cz/ - Digitalizace plánována
LI: https://uploads-ssl.webflow.com/5d810780550f298b09c00265/5f4dcbac5e456807463b12ba_METODIKA%20MULTIOBOROV%C3%89%20KOOPERACE%20(2).pdf - plný text volně přístupný
AN: MED00207041      DT: 210429
Clipboard
Further actions