Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

Laboratoře Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báńské - Technické univerzity Ostrava. Praha : MV - generální ředitelství HZS ČR, 2019. 16 stran : ilustrace ; 30 cm.
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
Medvik libraries 1