Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Hereditární angioedém a diferenciální diagnostika angioedému
AU: Sobotková, Marta — Králíčková, Pavlína
PU: 1. vydání. Praha : Current Media, [2021]. 88 stran : barevné ilustrace, tabulky ; 21 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: diferenciální diagnóza ; vzácné nemoci ; hereditární angioedémy (diagnóza)
PT: kolektivní monografie
AB: Publikace se zaměřuje na hereditární angioedém a jeho diferenciální diagnostiku. Určeno odborné veřejnosti.
IN: ISBN: 978-80-88129-56-1
SG: NLK: K 95018
SG: IKEM: K 10798
AN: MED00206853      DT: 210421
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 2
IKEM 1
Medvik libraries 3