Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

JUŘENÍKOVÁ, Petra (ed.). Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. 117 stran, 53 stran v různém stránkování : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. ISBN: cnb003073715; 978-80-210-9174-0; 978-80-210-9173-3.
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
Medvik libraries 1