Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

SEIFERT, Bohumil — BEZDÍČKOVÁ, Ludmila — MUCHA, Cyril, et al. Pandemie infekce COVID-19 a primární péče: doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2020. První vydání. Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. 21 stran : tabulky ; 30 cm. ISBN: 978-80-88280-21-7.
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
Medvik libraries 1