Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Pandemie infekce COVID-19 a primární péče : doporučený diagnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře 2020
AU: Seifert, Bohumil, 1955- — Bezdíčková, Ludmila — Mucha, Cyril, 1964- — Šťastný, Boris, 1932- — Býma, Svatopluk, 1954-
PU: První vydání. Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2020. 21 stran : tabulky ; 30 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: COVID-19 (diagnóza, terapie) ; testování na COVID-19 ; primární zdravotní péče ; praktické lékařství
PT: směrnice pro lékařskou praxi
AB: Směrnice pro praktické lékaře, které se týkají diagnózy a léčby COVID-19.
IN: ISBN: 978-80-88280-21-7
SG: NLK: DT 12392
AN: MED00205828      DT: 210124
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
Medvik libraries 1