Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články

STARÁ, Veronika. Recidivující perikarditida. In: Kazuistiky z pediatrie. 2., přeracované a doplněmé vydání. Praha : Maxdorf, [2020]. 2020, s. 139-145. ISBN: 978-80-7345-667-2.
Clipboard
Further actions