Cover & TOC
Document type
články, článek ve sborníku
články, článek ve sborníku
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: Recidivující perikarditida
AU: Stará, Veronika
CI: Kazuistiky z pediatrie. 2., přeracované a doplněmé vydání. Praha : Maxdorf, [2020]. ISBN: 978-80-7345-667-2. 2020, s. 139-145. ISBN: 978-80-7345-667-2. Literatura
LA: cze          RT: články, článek ve sborníku
DE: antiflogistika nesteroidní (terapeutické užití) ; autoimunitní nemoci (komplikace) ; kardiologie ; bolesti na hrudi ; dítě ; kolchicin (terapeutické užití) ; farmakoterapie ; elektrokardiografie (metody, využití) ; glukokortikoidy (terapeutické užití) ; lidé ; mužské pohlaví ; perikarditida (diagnóza, etiologie, terapie) ; recidiva ; virové nemoci (komplikace) ; biologické markery (krev, moč) ; klinický obraz nemoci
PT: kazuistiky
SG: NLK: K 94665
AN: bmc20024031      DT: 202012
Clipboard
Further actions