Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

Pracovněprávní předpisy: překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : novelizovaný zákon o zaměstnanosti ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 11. 11. 2020. Ostrava : Sagit, 2020. 297 stran : formuláře, tabulky ; 24 cm. ISBN: 978-80-7488-430-6.
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 3
Medvik libraries 3