Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : novelizovaný zákon o zaměstnanosti ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 11. 11. 2020
PU: Ostrava : Sagit, 2020. 297 stran : formuláře, tabulky ; 24 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: pracovní síly ; zaměstnanost ; mzdy a přídavky ; pracoviště ; kompenzace a odškodnění
PT: právní předpisy ; zákony
AB: Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, v těchto kapitolách: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele, inspekce práce. Nakladatelská anotace. Kráceno.
IN: ISBN: 978-80-7488-430-6
SG: OVI: Sp 2209
AN: MED00205604      DT: 201211
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 3
Medvik libraries 3