Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik

BÜCHLER, Tomáš — POPRACH, Alexandr — SLABÝ, Ondřej. Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory. 2019. Číslo grantové zprávy: NV15-34678A.
Clipboard
Further actions
Digital library