Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Využití mikroRNA v mozkomíšním moku pro diagnostiku mozkových nádorů
AU: Fadrus, Pavel — Slabý, Ondřej, 1981-
PU: 2019.
LA: cze          RT: monografie, grantové zprávy
PT: závěrečné zprávy o řešení grantu AZV MZ ČR
AB: Gliomy tvoří morfologicky a prognosticky různorodou skupinu čítající více než 60 % všech primárních nádorů mozku. Rovněž i terapie se u jednotlivých typů do značné míry liší a proto její indikace velmi záleží na diagnóze. Nicméně současné diagnostické přístupy jsou u gliomů v mnoha případech limitovány jednak jejich lokalizací a jednak jejich často pozorovanou buněčnou heterogenitou. Z těchto důvodu je tedy nyní vyvíjeno značné úsilí vytvořit nový vyšetřovací přístup, který by pomohl zpřesnit diagnózu. MikroRNA (miRNA) tvoří skupinu krátkých nekódujících RNA, které jsou zapojeny do patogeneze mnoha nádorových onemocnění včetně gliomů a jejichž exprese bývá velmi často tkáňově specifická. Pozměněné hladiny miRNA asociovanými s některými typy mozkových nádorů byly navíc již několikrát pozorovány v mozkomíšním moku (CSF). Tyto skutečnosti naznačují, že by analýza miRNA v CSF pacientů postižených gliomem mohla vést k vytvoření nové diagnostické platformy umožňující přesnější stanovení diagnózy (např. přítomnost gliomových buněk vyššího stupně) a následně zlepšení jejich přežívání.
IN: Číslo grantové zprávy: NV15-34553A
SG: NLK: online
LI: https://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00204833-2b662253-aea9-44ef-a011-87d95f79e99a - Digitální knihovna
AN: MED00204833      DT: 201010
Clipboard
Further actions
Digital library