Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality
AU: Svoboda, Marek, 1975- — Krejčí, Lumír, 1972- — Souček, Karel
PU: 2019.
LA: cze          RT: monografie, grantové zprávy
PT: závěrečné zprávy o řešení grantu AZV MZ ČR
AB: Navržený projekt představuje preklinický vývoj nového nízkomolekulárního selektivního inhibitoru kinázy CHK1 (OH209EN1), u kterého se předpokládá silná protinádorová aktivita, založená na mechanismu syntetické letality. Jedná se o přelomový koncept cíleného působení protinádorových léčiv, kdy simultánním vyřazením dvou či více vzájemně komplementárních a pro buňku esenciálních biologických drah dojde k jejímu letálnímu poškození. Tento mechanismus účinku, o jehož funkčnosti již existují silné klinické důkazy, lze selektivně omezit pouze na nádorové buňky, využije-li se mutací získaných v důsledku maligní transformace (např. v genech TP53, ATM). V pilotních testech vykázal náš unikátní inhibitor OH209EN1 podstatně lepší účinnost než strukturně příbuzná sloučenina SCH900776, která je nyní klinicky testována. Námi nově vyvinutá organická syntéza by měla umožnit přípravu OH209EN1 v gramových množstvích, potřebných pro důkladné testování této sloučeniny. Účinky OH209EN1 budou analyzovány u solidních tumorů a leukémií, kde předpokládáme, že cílená inhibice CHK1 navodí syntetickou letali..
IN: Číslo grantové zprávy: NV15-33999A
SG: NLK: online
LI: https://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00204829-4f1b99ac-d5b2-4112-b1a2-99fb31dc15eb - Digitální knihovna
AN: MED00204829      DT: 201010
Clipboard
Further actions
Digital library