Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

MATOUŠEK, Oldřich (ed.). Dítě traumatizované v blízkých vztazích: manuál pro profesionály a rodiny. Vydání druhé. Praha : Portál, 2020. 207 stran ; 23 cm. ISBN: 978-80-262-1707-7.
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
Medvik libraries 1