Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Dítě traumatizované v blízkých vztazích : manuál pro profesionály a rodiny
AU: Matoušek, Oldřich, 1947-
PU: Vydání druhé. Praha : Portál, 2020. 207 stran ; 23 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: psychické trauma ; dítě ; zneužívané dítě ; ochrana práv dítěte ; dětská psychiatrie ; dětská psychologie ; interpersonální vztahy ; psychopatologie ; psychoterapie
PT: příručky ; populární práce
AB: Příručka se zaměřuje na léčbu traumatu u dětí, které bylo způsobeno působením blízkých osob. Určeno odborné i široké veřejnosti, zvláště rodinám.
IN: ISBN: 978-80-262-1707-7
SG: NLK: K 94591
AN: MED00204634      DT: 201008
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 1
Medvik libraries 1