Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: Jak média ovlivňují výběr tuků
AU: Brát, Jiří, 1958-
CI: Atheroreview. 2020, roč. 5, č. 2, s. 83-87. ISSN: 2464-6555; (OCoLC)946291815; 2464-6563 (online).
LA: cze          RT: články
DE: komunikační média ; tuky ; lidé ; fyziologie výživy ; oleje ; hodnocení vlivů na zdraví
PT: práce podpořená grantem
AB: Tuky jsou v médiích oblíbeným tématem. V období od ledna do června 2019 bylo zachyceno celkem 272 článků zabývajících se problematikou tuků. Některé články uvádějí správné informace. Celkem bylo ale vyhodnoceno 301 různých citací, které tukům přisuzují lepší nebo horší vlastnosti, než ve skutečnosti mají. To působí negativně proti utváření správných výživových návyků. Ucelený přehled nesprávných informací je uveden v této práci.
SG: NLK: B 2768 ; neváz. 401b
LI: https://www.prolekare.cz/casopisy/athero-review/2020-2-13/jak-media-ovlivnuji-vyber-tuku-122607 - Meditorial
AN: bmc20008587      DT: 202006
Clipboard
Further actions