Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

HNÍZDOVÁ, Eva — WEISSOVÁ, Lucie. Diagnóza Londýn, aneb, Příběhy české doktorky. První vydání. Praha : Galén, [2020]. 134 stran : ilustrace ; 19 cm. ISBN: 978-80-7492-445-3.
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 2
Medvik libraries 2