Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Citation Bibliomedica format


TI: Diagnóza Londýn, aneb, Příběhy české doktorky
AU: Hnízdová, Eva, 1953- — Weissová, Lucie
PU: První vydání. Praha : Galén, [2020]. 134 stran : ilustrace ; 19 cm.
LA: cze          RT: monografie, knihy
DE: kultura ; Československo ; poskytování zdravotní péče ; emigrace a imigrace ; Spojené království ; ošetřovatelská péče ; lékařky ; Česká republika ; dějiny 20. století ; emigranti a imigranti ; praktické lékařství
PT: monografie ; biografie ; populární práce
AB: Biografie Evy Hnízdové, české doktorky, která srovnává britský a český zdravotní systém a vychází ze svých zkušeností z obou zemí. Určeno široké veřejnosti.
IN: ISBN: 978-80-7492-445-3
SG: NLK: K 94339
AN: MED00203502      DT: 200629
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 2
Medvik libraries 2