Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Citation Bibliomedica format


TI: The amino acid and carbohydrate composition of the herb and roots of Smallanthus sonchifolius
AU: Demeshko, V. Olga — Krivoruchko, V. Elena — Volochai, I. Victoria — Samoilova, A. Victoria — Kovalev, V. Vladimir
CI: Česká a slovenská farmacie. 2020, roč. 69, č. 1, s. 48-51. ISSN: 1210-7816; 1805-4439 (elektronická verze).
LA: eng          RT: články
DE: aminokyseliny (analýza) ; sacharidy (analýza) ; vysokoúčinná kapalinová chromatografie (metody) ; léčivé rostliny (chemie) ; kořeny rostlin (chemie) ; Asteraceae
AB: Složení volných a v proteinech vázaných aminokyselin bylo analyzováno metodou HPLC v nati a kořenech Smallanthus sonchifolius. V nati jakonu bylo stanoveno čtrnáct volných a patnáct vázaných aminokyselin, v kořenu tři volné a čtrnáct v proteinech vázaných aminokyselin. V nati mezi volnými aminokyselinami dominoval prolin (0,44 μg/mg) a kyselina asparagová (0,12 μg/mg), v kořenech potom prolin (0,28 μg/mg). Mezi vázanými aminokyselinami v nati převažovala kyselina asparagová (18,58 μg/mg), kyselina glutamo-vá (16,33 μg/mg) a prolin (14,52 μg/mg), v kořenech se jednalo zejména o prolin (3,14 μg/mg). V nati S. sonchifoli byly s použitím plynové chromatografie spojené s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) identifikovány fruktosa, sacharosa a arabinosa ve volné formě. Z natě jakonu byl získán polysacharidový komplex a jeho výtěžek činil 5,13 ± 0,09 %. Fruktosa (3,11 μg/mg) byla jediným monosacharidem identifikovaným v hydrolyzátu získaného komplexu.
SG: NLK: B 555 ; neváz. 220
LI: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-farmacie/2020-1-24/slozeni-aminokyselin-a-sacharidu-v-nati-a-korenech-smallanthus-sonchifolius-122476 - Meditorial
AN: bmc20007395      DT: 202005
Clipboard
Further actions
Digital library
Online access NLK