Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články

PEŠOVÁ, Zdeňka — NÁLEŽINSKÁ, Monika — DVOŘÁKOVÁ, Marie, et al. Úskalí ošetřovatelské péče o pacientky s permanentním močovým katétrem po radikální onkogynekologické operaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Onkologie (Olomouc, Print), 2020, roč. 14, č. 2, s. 100-102. ISSN: 1802-4475. DOI: 10.36290/xon.2020.019.
Clipboard
Further actions
Digital library