Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 388 stran, xvi stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), tabulky ; 24 cm. ISBN: cnb003214642; 978-80-271-0130-6.
Clipboard
Further actions
Document availability
NLK 3
IKEM 1
Medvik libraries 4