Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 30 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm.
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1